สื่อการสอน

หนังสือคู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6

สสวท. ได้จัดทำหนังสือคู่มือครูในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ scimath.org เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้เพื่อเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยคู่มือทั้งหมดนั้นจะมีตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เยอะมาก หวังว่าการแนะนำครั้งนี้จะช่วยให้คุณครูมีคู่มือดีๆ ซึ่งจากเดิมเราจะต้องซื้อหามา แต่ สสวท. ทำให้ใช้ฟรี ดีจริงครับ

123

ลิ้งค์ : http://www.scimath.org/teacher-sci-ebook

Back to top button