ข่าวการศึกษา

สทศ.ขยายเวลาส่งข้อมูลเด็กสอบ”โอเน็ต” 9 ก.ย.

วันนี้ (1 ก.ย.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้เปิดให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ ไอเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ บีเน็ต ในปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่า ขณะนี้ยังมีสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบของสทศ. ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในปีนี้ ดังนั้น สทศ.จึงขยายเวลาให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบของ สทศ. ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ก.ย.2559
“สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบของสทศ. มีทั้งสิ้น 1,266 แห่ง ดังนี้ การสอบโอเน็ต ป.6 จำนวน 382 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 29,392 แห่ง ม. 3 จำนวน 310 แห่ง จาก11,174 แห่ง และ ม.6 จำนวน 164 แห่ง จาก 3,480 แห่ง วีเน็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 จำนวน 121 แห่ง จาก 912 แห่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 จำนวน 104 แห่ง จาก 816 แห่ง ไอเน็ต ระดับชั้นต้น จำนวน 135 แห่ง จาก 1,851 แห่ง ชั้นกลาง จำนวน 24 แห่ง จาก 397 แห่ง และชั้นปลาย จำนวน 16 แห่ง จาก 245 แห่ง และ บีเน็ต ม.3 จำนวน 6 แห่ง จาก 407 แห่ง และม.6 จำนวน 4 แห่ง จาก 306 แห่ง
ที่มา : สทศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button