ข่าวการศึกษา

‘คุรุสภา’เรียกสอบ8มหาวิทยาลัยลักไก่ รับนักศึกษา ป.บัณฑิต เกินยอดที่ขออนุญาต

18 ก.ย. 59 ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต เนื่องจากรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ชี้แจงเหตุผลที่รับนักศึกษาเกิน รวมถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน มาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ขณะนี้คุรุสภาได้รับหนังสือชี้แจงจากมหาวิทยาลัยครบทั้ง 10 แห่งแล้ว และได้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมี ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ โดยในวันที่ 20 ก.ย. นี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้เชิญมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาชี้แจงข้อมูลด้วยวาจาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

“สาเหตุที่ต้องเชิญมหาวิทยาลัยมาชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้สอบถามย้ำถึงเหตุผลว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงรับนักศึกษาเกินจำนวนมากผิดปกติ และต้องพิจารณาความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้วย อาทิ ในจำนวนที่รับเกินมานั้น หากรับเกินจำนวนไม่มาก เช่น 12 คน หรือเกิน 30% รวมทั้งหมด 42 คน ก็อยู่ในศักยภาพที่มหาวิทยาลัย สามารถจัดการเรียนการสอนได้ คุรุสภาก็จะรับฟังเหตุผล แต่มีบางแห่งรับเกินจำนวนจากที่ขอไว้เป็นพันๆ คน ซึ่งอาจจะมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาได้ ดังนั้น จึงต้องมาพูดคุยและพิจารณาเป็นรายกรณีไปไม่ได้เหมารวมทั้งหมด” ดร.ชัยยศ กล่าว และว่า หลังจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อสังเกตเป็นรายกรณีแล้ว ก็จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อพิจารณาว่าจะให้การรับรองวุฒิ ป.บัณฑิตใน 10 แห่งหรือไม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : แนวหน้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button