ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 2 ราย

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

301257
1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหาและภาพ เพิ่มเติมที่

http://www.moe.go.th/websm/2014/dec/317.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button