ข่าวการศึกษา

ปธ.สภานักเรียนวอน ‘ลุงตู่’ แก้ ‘ครอบครัวแตกแยก-ทะเลาะวิวาท-คุกคามทางเพศ-ลดสอบ’

น.ส.พีรญา ภูศรีคชไกร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ประธานสภานักเรียน ประจำปี 2559 กล่าวว่า วันเด็กปีนี้อยากให้รัฐบาลเร่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ และปฏิบัติตามคำสอนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้รักสามัคคี จนเกิดการซึมซับ และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นคนดี มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาประเทศได้ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนของตนเองน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นกัน โดยยึดหลักความพอเพียง เสียสละ สามัคคี และรู้จักการให้อภัยไม่โกรธ ทำให้เราใจเย็น มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
น.ส.พีรญากล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอของสภานักเรียนเมื่อปี 2559 ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดี ขอขอบคุณรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของเยาวชน โดยเรื่องที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนคือ การปรับระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแก้ไข เท่าที่ดูน่าจะเป็นระบบที่ช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ และทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทั้งนี้ แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ทันช่วงที่ตนสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ดีใจที่รุ่นน้องได้รับประโยชน์

“อยากให้รัฐบาลดูแลเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้ต่อไป รวมถึง อยากให้ช่วยดูแลปัญหาความรุนแรงทางสังคมที่พบในปัจจุบัน คือครอบครัวแตกแยก การหย่าร้าง การควบคุมอารมณ์ของแต่ละคน การทะเลาะวิวาทของนักเรียนในต่างโรงเรียน ความแตกต่างของฐานะ และการศึกษา การคุกคามทางเพศ รวมทั้ง การเลียนแบบสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนอยากรู้อยากลอง และเกิดความพลาดพลั้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียน เกิดการเรียนไม่ทัน และทำให้ผลการเรียนตกต่ำ และอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตามมา อีกทั้ง ยังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ทำให้เกิดความสูญเสียตามมาอย่างมากมาย” น.ส.พีรญากล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายณัฐพล ทุมทอง หรือน้องแม็ค นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร กล่าวว่า อยากขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เร่งปฏิรูปการศึกษา ปรับการเรียนการสอน เพราะส่วนตัวมองว่าทุกวันนี้เด็กไทยเรียนหนักเพื่อเตรียมตัวไปสอบแข่งขัน จนไม่มีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ยังไม่นับรวมการสอบประเมินความรู้ที่โรงเรียนจัดสอบ ทำให้บางคนต้องวิ่งไปเรียนกวดวิชา เพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อการสอบแข่งขัน โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดที่เรียนเนื้อหาแน่นไม่เท่าเด็กในกรุงเทพฯ ต้องวิ่งเข้าโรงเรียนกวดวิชาเพื่อให้มีเทคนิคสอบแข่งกับคนอื่นได้ เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำตามมา

“หากเป็นไปได้ ผมอยากให้ ศธ.และรัฐบาลลดการสอบต่างๆ ให้น้อยลง โดยเฉพาะการสอบ GAT/PAT ที่มีความยากเกินกว่าเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน ทำให้เด็กต้องวิ่งกวดวิชา บางคนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยจะเสียเปรียบคนที่ครอบครัวมีฐานะ ส่วนระบบการเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ จะช่วยแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ดีหรือไม่นั้น ผมคงตอบไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจ แต่อยากให้ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น ที่ผ่านมาผมเองยอมรับว่าค่อนข้างกังวล เพราะ ศธ.เป็นกระทรวงที่เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อย อาจจะทำให้นโยบายต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง อยากฝากให้นายกฯ ดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้มีสิทธิที่เท่าเทียมทั้งด้านความเป็นอยู่ และการศึกษา” นายณัฐพลกล่าว

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button