ข่าวการศึกษา

สพฐ.จัดสรรงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2560 (70%) (งบรายหัว)

สพฐ.จัดสรรงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2560 (70%) (งบรายหัว)

ดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) ร.ร.ปกติ
1.หนังสือแจ้งจัดสรร  2.บัญชีจัดสรรราย สพท.
3.บัญชีจัดสรรรายโรง  4. บัญชีจัดสรร ร.ร.หนวยเบิก
5. รายชื่อ ร.ร.เป็นศูนย์และติดลบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) ร.ร.ปกติ ของ สพม.1-10
1. หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ ของ สพม.1-10
3. บัญชีโรงเรียนที่ติดลบ และมี นักเรียนเป็นศูนย์

ที่มา : http://plan.bopp-obec.info/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button