การเรียนการสอนสื่อการสอน

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 สพฐ. วิชาคณิตศาสตร์

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559  สพฐ. คณิตศาสตร์

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

หน้ารวมคลิป : http://academic.obec.go.th/web/node/505

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button