ข่าวการศึกษา

ไม่ทับซ้อน!! ผอ.เขตทั่ว ปท.ขานรับเปิด ‘อนุบาล 3 ขวบ’ ยันไม่ทับซ้อน ร.ร. ‘เอกชน-อปท.’ จัดชัวร์

นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 1 เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขวบ ว่า สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 40 แห่ง ที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ โดยเร่งพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง จะหารือกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแบ่งสัดส่วนในการรับเด็กแต่ละพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกัน เบื้องต้นเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา โดยทางเขตพื้นที่ฯ จะบริหารจัดการให้เด็กมีที่เรียนครบทุกคน นอกจากนี้ จะหารือกับทางโรงเรียนเอกชน และ อปท.แก้ปัญหาเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้เข้าเรียนครบทุกคน โดยผู้ปกครองได้รับความสะดวก และไว้วางใจที่จะให้โรงเรียนรับหน้าที่ในการดูแลบุตรหลาน
นางพรรณี สกุณา ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า มีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองในพื้นที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ ศธ.เปิดสอนระดับอนุบาล 3 ขวบมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3 ขวบ จึงเป็นเรื่องที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะที่ทางเขตพื้นที่ฯ ได้เตรียมการโดยคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางที่มีความพร้อม เปิดสอนระดับอนุบาล 3 ขวบ ประมาณ 50 โรงเรียน เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเปิดสอนระดับปฐมวัยอยู่มากพอสมควร สามารถขยายผล อบรมการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในโรงเรียนอื่นๆ ได้

“ส่วนที่กังวลว่าหากเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ จะไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนเอกชน และ อปท.ซึ่งเปิดสอนอยู่ก่อนแล้วนั้น คิดว่าไม่เป็นปัญหา เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนรัฐก็เปิดสอนสายสามัญเหมือนกับโรงเรียนเอกชน และ อปท.อยู่แล้ว การเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบเพิ่ม เหมือนเป็นตัวเลือกให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเลือกสถาบันการศึกษาได้มากขึ้น” นายพรรณีกล่าว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ ประมาณ 32 โรงเรียน ซึ่งเขตพื้นที่ฯ มีนโยบายชัดเจนไม่ให้โรงเรียนรัฐเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนเอกชน และ อปท.หากพื้นที่ใด ท้องถิ่น หรือเอกชน เปิดสอนอยู่แล้ว จะไม่ให้เปิดเพิ่ม เพื่อให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จ.เชียงใหม่ จะมีปัญหาในส่วนของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนเด็กที่อยู่ในวัย 3 ขวบ ว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน เพื่อเตรียมบุคลากร ครูพี่เลี้ยง และอุปกรณ์การเรียนการสอน ไปช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนครบทุกคน

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button