ข่าวการศึกษา

ร.ร.เอกชนร้องสมองไหล”ไม่มีตั๋วสอบครูได้”

เปิดช่อง “ผู้ไม่มีตั๋ว สมัครสอบบรรจุเป็นครูได้” กระทบโรงเรียนเอกชน สมองไหล ครูออกไปออกไปสอบบรรจุ

     กลายเป็นประเด็นฮอตทั้งในโลกโซเซียล และวงการวิชาชีพครูแล้วกรณี “ผู้ไม่มีตั๋ว สมัครสอบบรรจุเป็นครูได้หรือไม่?”  ล่าสุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาถกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…. โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นหลากหลายหนึ่งในนั้นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบ

        ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงวิทยา กล่าวว่า จากมติดังกล่าวมีผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนอย่างมาก เพราะทำให้เกิดสมองไหล เนื่องจากทุกคนสามารถออกไปสอบบรรจุครูได้ แม้จะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะเดียวกัน ครูที่สอนเอกชนส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนต้องให้เรียนป.บัณฑิต และเป็นผู้ดูแลฟูมฟัก ปฎิบัติการจนได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อมีการเปิดสอบบรรจุ ครูเอกชนซึ่งต้องการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วก็จะลาออกไปสมัครสอบบรรจุครูหมด และทำให้โรงเรียนเอกชนประสบปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นวัฏจักรมที่เกิดมานานประมาณ 20-30 ปี แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          รศ.ดร.ชาตรี กมลโรจน์สิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.กล่าวว่าตอนนี้โลกโซเซียลถกกันเรื่องดังกล่าว โดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งการที่จะรับผู้จบวิชาชีพอื่นมาเป็นครู หรือรับเฉพาะผู้จบวิชาชีพครูนั้น ต้องมองว่าภาพรวมต้องการเด็กแบบไหน ประเทศต้องการพลเมืองแบบไหน ค่อยมองว่าจะผลิตครูอย่างไร เพื่อออกไปสอนเด็กให้ได้ตามความต้องการของประเทศ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องการเด็กมีทักษะศตวรรษที่ 21  คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ แต่กระทรวงศึกษาธิการกลับต้องการครูที่เก่งเนื้อหา เพื่อผลิตเด็กที่เก่งเนื้อหา

        “ สถาบันวิจัยทั่วโลก มองว่าการผลิตครูไม่ใช่เก่งเฉพาะเนื้อหา แต่ต้องเข้าใจกระบวนการสอน  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งประเด็นดังกล่าว ไม่แน่ชัดว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรในการสนับสนุนการผลิตครู ซึ่งตอนนี้นโยบายที่ออกมาเริ่มทำลายการผลิตครู   รัฐบาลควรมองในภาพรวมการศึกษา อย่างไรก็ตามกลุ่มวิชาชีพครูเองไม่ได้บิดกั้นวิชาชีพอื่น แต่ก็ไม่ได้ต้องการให้มองว่าอาชีพครูเป็นจำเลยของสังคม”รศ.ดร.ชาตรี กล่าว

ขอบคุณข่าว : คมชัดลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button