ข่าวการศึกษา

บทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานราชการ

1. บทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสามารถ ดูได้ทีี่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkbUZBeUZEa0NpWE0?usp=…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. บทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ท่านสามารถ ดูได้ทีี่ลิงค์นี้https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkeTNvdVZUd0JkWG8?usp=…

บทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบทความที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครอง สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button