ข่าวการศึกษา

ตรวจสอบ รร. ICU กลุ่มเร่งด่วนด้านกายภาพ

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนในโครงการ ICU (เฉพาะกลุ่มเร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินด้านกายภาพบางรายการ เพื่อประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)

ไฟล์แนบ :  ICU

Back to top button