ข่าวการศึกษา

ที่ ศธ 04009/ว1961 เรื่อง การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 และการปรับกรอบพนักงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ 2560-2563

ที่ ศธ 04009/ว1961 เรื่อง การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 และการปรับกรอบพนักงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ 2560-2563
***สำหรับหนังสือแจ้งเขตและสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทาง สพฐ. จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่งด้วย
**** แก้ไข : ไฟล์ที่ 1

1. 0หนังสือแจ้งเขต
2. 10ครูสาขาขาดแคลน
3. 11วิทย์คณิต
4. 1ครูวิกฤต
5. 2พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
6. 3ภารโรง 4600
7. 4บุคลากรใน สพท.
8. 5สพท.ตั้งใหม่และขาดแคลน
9. 6ธุรการ 14363
10. 7ภารโรง 8676
11. 8ครูประจำพักนอน
12. 9lab boy

ที่มา : สพร.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button