ข่าวสอบบรรจุครู

สถาบันการพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบครูผู้ช่วย 1/2560

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข เพื่อการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันการพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบครูผู้ช่วย 1/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดสถานที่สอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษำ (๒)

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button