ข่าวสอบบรรจุครู

สทศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2. ดาวโหลดใบสมัคร

สทศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button