การเรียนการสอน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
กำหนดการรับสมัคร ไตรมาสที่ 3 /2558
โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด

[adsense]

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

e419ab3c4926373e8601f248242fda39

ดาวโหลดใบสมัคร
>> http://www.kusol.org/download/app3_2015.pdf
ตรวจสอบหลักสูตรการอบรมได้ที่
>> http://www.kusol.org/download/app_2558.pdf

[adsense]

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน
1. ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งมาทาง e-mail: [email protected]
หรือทาง FAX : 02-248-2017,02-248-8494 (ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ2 ท่าน/หลักสูตร) พร้อมรายละเอียด ดังนี้
1.1 ใบสมัครการอบรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
1.2 หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด
2. สงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครลงทะเบียนทางโทรศัพท์
3. ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณารับสมัครตามลำดับก่อนหลัง โดยถือตามการส่งเอกสารใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ครบถ้วน
อนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจำนวนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ก่อนการปิดรับสมัคร มูลนิธิฯ จะปิดรับสมัครทันที
4. เมื่อท่านส่งเอกสารการสมัครมาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านได้เข้ารับการอบรม ท่านจะต้องได้รับการตอบ
กลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง จึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางมูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัครหน้างาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kusol.org
www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

[adsenselink]

โทรศัพท์ 02-642-6060 ต่อ 2016 และ 2027
คุณเสริมศักดิ์ พลหาญ โทร.085-484-3985
คุณ พิรดา เผ่ากล้า โทร.084-438-4951
(วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น.- 18.30 น.)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button