สื่อการสอนเรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน จากสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใช้ร่วมกับ DLTV

ดาวน์โหลดสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน จากสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใช้ร่วมกับ DLTV

ดาวน์โหลดสื่อการสอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  เป็นสื่อที่การจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ขาดครู ขาดเครื่องอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นโรงเรียนที่สอนคละชั้น เช่น สอน ป.1-ป.3 ในห้องเรียนเดียว ป.4-ป.6 อีกห้องเรียน  ในการนี้จึงได้มีคณะทำงานที่เข้ามาสนองพระราชดำริในครั้งนี้ ๕ระทำงานก็มาจากหลากหลายหน่วยงานอันดับต้นๆของประเทศเช่น สสวท.  สถาบันภาษาไทย สถาบันภาษาอังกฤษ ของ สพฐ. เป็นต้น โดยทำการทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รุ่นแรก 40 โรงเรียน และขยายผลต่อมาไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และขยายผลไปทั่วประเทศเมื่อ 2561 นี้โดยใช้ร่วมกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV http://dltv.ac.th

โดยสื่อการสอนตามโครงการนี้จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมีทั้งหมด 5 วิชา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และวิชาบูรณาการ วิชาบูรณาการคือการรวมเอาวิชาต่างๆที่จำเป็นน้อย หรือมากเกินขีดความสามารถของผู้สอนที่จะสอนหลากหลายวิชาในชั้นเรียนคละชั้นได้มารวมไว้ด้วยกัน คือ สุขศึกษา สังคม ดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เอาไว้ด้วยกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

และยังมี แผนการสอนภาษาไทย  แผนการสอนคณิตศาสตร์  แผนการสอนภาษาอังกฤษ  แผนการสอนวิทยาศาสตร์ และแผนการสอนบูรณาการ แผนการ สอน dltv สื่อชุดนี้ดีมากครับ คุณครูลองเข้าไปโหลดดู

ในการนี้สำหรับโรงเรียนที่ต้องการ สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ไปใช้งานสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  http://bit.ly/2JiLwra  โดยมีข้อแม้ว่า

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลงแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

ดาวน์โหลดสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน จากสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใช้ร่วมกับ DLTV

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button