หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC เล่ม 1 -5 ฟรี

ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล  ผู้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับกระบวนการ PLC

มั้งหมด 5 เล่ม ประกอบไปด้วย

  1. PCL ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ “การอ่านออก เขียนได้ 100%”
  2. PLC ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ “ไทยแลนด์ 4.0 “
  3. PLC มีนวัตกรรมนำสู่วิทยฐานะแนวใหม่
  4. PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0
  5. ครบเรื่องเรื่อง PLC  ให้มีนวัตกรรม ยุค Thailand 4.0

โดยแจกให้ดาวน์โหลดได้ฟรี คุณครูท่านไหนสนใจสามรถเข้าไปดาวน์โหลดในเฟซบุ๊คท่าน ศน. ได้ตามนี้ครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หรือดาวน์โหลดที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/1V7kvDTx34otx5fPowPY6qtTO9hCEL43d?fbclid=IwAR324_o_ZsQY3YPYgxOYsrKUHPR-kXTtBLSg3J3O_b6lvtO6JU376KcSk-U

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button