หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นความประสงค์รับเงินเดือน (จ่ายเงินเดือน) 2 รอบ จากกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นความประสงค์รับเงินเดือน (จ่ายเงินเดือน) 2 รอบ จากกรมบัญชีกลาง

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็น 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ นั้น ตอนนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  ละตอนนี้กรมบัญชีกลางโดยเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ได้เผยแพร่ไฟล์ แบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ ดังรูป

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นความประสงค์รับเงินเดือน (จ่ายเงินเดือน) 2 รอบ จากกรมบัญชีกลาง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หรือ ตามลิ้งก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1dSthzI5vUJd5s3-LemFKal2un2doLJWo
เพจกรมบัญชีกลาง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button