การเรียนการสอนหนังสือคู่มือ

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ชั้น ม.6

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ชั้น ม.6

สทศ. เผยแพร่ผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2566 แล้ว สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่

✅ O-NET ป.6
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

✅ O-NET ม.3
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

✅ O-NET ม.6
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ขอบคุณที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button