สาระความรู้

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ

วิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 
ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นเข็มที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและคณะบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555

เครื่องแบบปกติขาว เต็มยศและครึ่งยศ ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวา เหนือปากกระเป๋าเสื้อ ทั้งบุรุษและสตรี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555

เครื่องแบบสีกากี ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวา เหนือปากกระเป๋าเสื้อ โดยให้อยู่เหนือป้ายชื่อ ทั้งบุรุษและสตรี

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555


เครื่องแบบทหาร-ตำรวจ ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานได้กับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้น เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย ชิดกับขอบกระเป๋าด้านบน ใกล้กับแนวรังดุม หากเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าด้านบน ให้ประดับบริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกับกระเป๋าเสื้อซ้ายด้านบน ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานร่วมกับเข็มเครื่องหมายพิเศษอื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย

ชุดสูทสากล ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่รังดุมคอพับของเสื้อส่วนล่างเบื้องซ้าย ทั้งบุรุษและสตรี

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555
เสื้อซาฟารีและเสื้อพระราชทาน ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อใกล้กับแนวรังดุม

ระเบียบและวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่างๆ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555

ชุดสุภาพ สำหรับสตรีให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ

ขอบคุณที่มา : ดารารัตน์ เกิดผล / ภาพจาก facebook สาละ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button