หนังสือคู่มือ

คู่มือกำหนดเลข 13 หลักสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

คู่มือการใช้งานระดับสถานศึกษาระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

คู่มือกำหนดเลข 13 หลักสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือออกเลข 13 หลักนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
ดาวน์โหลด : สรุปแนวทางการดําเนินการออกรหัส G 
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มนักเรียนติด G
เว็บไซต์ออกเลข 13 หลัก Gcode: http://www.gcode.moe.go.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button