หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

วันนี้ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งหนังสือ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีทั้งหมด 76 จังหวัดดังนี้

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน สพฐ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button