หนังสือราชการ

การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. หนังสือ ว458 22มค63
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 8

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button