ข่าวสอบบรรจุครู

ประกาศรับสมัครและคัดเลือก ครู ตชด. งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 80 อัตรา รับสมัคร 1-14 ก.ค.63

การรับสมัครและคัดเลือก (ครู ตชด.) บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

* เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ตชด. และจบการศึกษาในชั้นสูงสุดของโรงเรียน

รายละเอียดทั้งหมด : ประกาศสอบคัดเลืกครู ตชด.

Back to top button