หนังสือราชการ

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1rKUESVEwA4Sh9tCJzyrTy7mBvU3K6iER?usp=sharing

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button