หนังสือราชการ

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด >>>

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. แจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด ว 3566 (ลว. 1 ก.ค. 63)
2. แจ้ง สพท. ทุกเขต (ว 3564 ลว. 1 ก.ค.63)
3. แจ้ง สศศ. (3565 ลว. 1 ก.ค. 63)

ประกาศกระทรวงคลังฯ (ว 108 ลว 30 ก.ย.62)
ประกาศกระทรวงการคลังฯ (ว 53 ลว 24 มี.ค.63)
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนพื้นที่เกาะ

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button