หนังสือราชการ

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการ สอบบรรจุข้าราชการ

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการสอบบรรจุข้าราชการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด โดยมีเนื้อหาดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย

เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการ ให้เตรียมพร้อมให้ดี เวลาที่จะสอบใกล้มาถึงแล้ว ตามหนังสือนี้

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการ สอบบรรจุข้าราชการ

อ้างอิง : มติคณะรัฐมนตรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button