หนังสือคู่มือ

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ดาวน์โหลดที่  : https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26544

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หรือ

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button