ข่าวการศึกษา

ไฟล์กราฟิก อธิบาย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ไฟล์กราฟิก อธิบาย “ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA” โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ไฟล์กราฟิก อธิบาย "ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA" โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไฟล์กราฟิก อธิบาย "ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA" โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ไฟล์กราฟิก อธิบาย "ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA" โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คลิปให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ โดย เลขา ก.ค.ศ. และครูโน๊ตผู้เข้ารับการอบรม

คลิปให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ โดย เลขา ก.ค.ศ. และครูโน๊ตผู้เข้ารับการอบรม

ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button