หนังสือราชการ

บัญชีจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)

บัญชีจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564)

ที่ ศธ 04002/ว1825 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 428 (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.64)

บัญชีจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัญชีจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิก

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button