ข่าวการศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

เนื่องสถานการณ์ไม่ปกติ ที่มีการแพร่่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนวันเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ทำให้เลยกำหนดการเดิมจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มาเป็นจำนวน 11 วัน ในจำนวน  11 วันนี้อาจจะเป็นจำนวนวันไม่มาก แต่มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร เช่น

  1. เวลาเรียนของผู้เรียน  จะต้องครบ 100 วัน ต่อภาคเรียน 200 วันต่อปีการศึกษา ซึ่งการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนของโรงเรียนในประเทศไทยคือเริ่ม 16 พฤษภาคม – 31 มีนาคม  ของทุกปี ถ้าลบวันหยุดต่างๆออกแล้ว เวลาเรียนของเด็กๆ จะประมาณ 200 วันต่อปีการศึกษา
  2. อาหารกลางวัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนงบประมาณมาให้โรงเรียน 200 วัน
  3. อาหารเสริมนม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรนมมาให้โรงเรียน 200 วัน  เป็นต้น

แต่ในการนี้ สพฐ. เคยให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควัรสโคโรน่า 2019 ไว้เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ( 2563 ) ไว้ดังนี้
ตามข้อ 1
1.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
1.2  สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตามข้อ 2  ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้สำหรับปีการศึกษานี้ สพฐ. จะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ไม่น่าจะต่างจากปีการศึกษาที่แล้ว มากนัก โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโควิด ระลอก 3 นี้ได้คร่าวๆ ที่บรรยายโดยท่านรองกวินเกียรติ  นนท์พละได้อธิบายไว้  ตามสไลด์ที่แอดมิน รักครู.com นำมาฝากครับ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนชดเชย 11 วัน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button