ข่าวสอบบรรจุครู

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจงแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ครูผู้ช่วย สพฐ.

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ไม่สามารถประกาศรับสมัครโดยระบุสาขาวิชาฯ ได้ครอบคลุมหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนทั้งหมด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา จึงให้ กศจ. (หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบ ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button