สื่อการสอน

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ – Font thai

โหลดฟรี ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือสวยๆ ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ – Font thai

ในปัจจุบันมีหลากหลายเว็บไซต์ หลากหลายผู้รังสรรค์งานฝีมือ โดยเฉพาะฟอนต์ Font หรือตัวหนังสือที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ การทำสื่อต่างๆ ออกมาให้ใช้งานได้ฟรีๆ โดยเฉพาะ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย ที่มีลักษณะน่ารัก สวยงาม เหมาะที่คุณครูจะนำไปใช้ประกอบสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน เพิ่มความน่ารัก และน่าสนใจมากขึ้น

แม้บางฟอนต์จะอนุญาตให้ใช้ฟรี ๆ ไม่มีข้อจำกัด แต่บางฟอนต์ก็มีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น ใช้ในงานทั่วไปได้ฟรี แต่ถ้าใช้เชิงพานิชย์ต้องซื้อ อย่างไรก็ตามถ้านำไปใช้ประกอบสื่อการเรียนการสอน ทำรายงาน ไม่ต้องซื้อหรือขออนุญาตใด จ้า  แต่ถ้าทำเพื่อขายก็สนับสนุนเจ้าของเค้าดีที่สุด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. เอฟซี แคนดี้ (FC Candy)  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/fc-candy

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

2. เอฟซี พาเลท (FC Palette) ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/fc-palette

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

3. เอฟซี เดซี่ (FC Daisy) ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/fc-daisy

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

4. วาฬ (Whale)  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/whale

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

5.เอฟซี มัฟฟิน (FC Muffin)  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/fc-muffin

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

6. maaja (หมาจ๋า)  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/maaja

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

7. UID SALMON 2019  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/uid-salmon-2019/

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

8. สนามเด็กเล่น | SanamDeklen_chaya  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/sanamdeklen-chaya

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

9. kt_smarn seree เคที สมาน เสรี  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : f0nt.com/release/kt_smarn-seree

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

10. ฟอนต์มะลิ Mali  ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ : fonts.google.com/specimen/Mali

โหลดฟรี 10 ฟอนต์ลายมือไทย ตัวหนังสือน่ารัก ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนสวยๆ - Font thai

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ :
1. มีฟอนท์คัดลายมือสวยๆมาแจก
2. แจกตัวหนังสือคัดลายมือ Layiji
3. แจกตัวหนังสือ (font) ลายจุด เอาไว้พิมพ์ให้เด็กอนุบาลฝึกเขียนตัวหนังสือ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button