ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ลิ้งก์ประชุมออนไลน์ มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน 2564 โดย สพฐ.

เชิญประชุมออนไลน์ มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน โดย สพฐ.

การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมทางไกล Video  Conference เพื่อขี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ในวันศุกร์ที่  27  สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อนึ่งขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ตาม QR CODE ที่แนบ ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง OBEC Channel 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. https://www.youtube.com/obectvonline
  2. https://www.facebook.com/obectvonline
  3. www.obec.tv

มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button