อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ Microsoft

สารบัญ (ทางลัด )

อบรมออนไลน์ 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ Microsoft

ขอเรียนเชิญคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน อบรมออนไลน์ ลงทะเบียนผ่าน Microsoft Forms ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 23:00 น.  ผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้เข้าร่วมอบรมผ่าน Microsoft Teams

อบรมออนไลน์ 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และ Microsoft

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อมูลสมัครลงแต่ละหลักสูตร ทุกหลักสูตร จะมีบันทึกให้ดูย้อนหลัง สำหรับท่านที่เวลาไม่ตรงกัน

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิของผู้อื่น

จำนวนที่รับ : หลักสูตรละ 1,000 ท่าน ( 1 ท่านสามารถสมัครหลายหลักสูตรได้ และจะมีการเช็คชื่อการเข้าร่วมเพื่อจัดทำ Certificate )
** มีระบบสอบ เพื่อรับ Certificate เป็นข้อสอบ choices และจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ไม่มีจับเวลา ค่อยๆทบทวนเพื่อทำข้อสอบได้ สอบซ่อมได้ อีกรอบ ถ้าไม่ผ่าน (รวม 2 รอบ) ระบบจะทำการสุ่มสลับข้สอบด้วย**

**โปรดอ่าน**
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลหลังการลงทะเบียน link เข้าร่วมประชุม และติดตามผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่ aka.ms/obecskill-report ประมาณวันที่ 25 สิงหาคม 16.00 น.หมายเหตุ: (ระบบยังไม่เปิด จะเปิดให้เข้าชมได้หลังจากปิดรับสมัครแล้ว)
หมายเหตุ 2 : ห้องจะเปิดก่อนเวลา 15-30 นาที และจะเลือกรับคนที่ใช้ @obecmail.org เข้าห้องก่อน หากเวลาผ่านไปแล้วคนยังไม่เต็ม 1,000 จึงจะรับคนที่เหลือหากเต็ม –> สามารถดูสดได้ที่ facebook OBEC channel และ สามารถดูย้อนหลังได้ ตามประกาศใน aka.ms/obecskill-report  (คนที่ดูไลฟ์ก็สามารถได้ใบประกาศ เมื่อสอบผ่าน)

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
รายละเอียด
– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)

วันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– มี การทำ Workshop ที่ควรกดตาม หากดูอย่างเดียว จะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มที่
รายละเอียด
– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
– คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
– มีโอกาสเป็นผู้จัดการประชุม/ห้องเรียน ในอนาคต

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21“Reimagined  Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century”

วันเสารที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รายละเอียด
– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365

วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– มี การทำ Workshop ที่ควรกดตาม หากดูอย่างเดียว จะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มที่
รายละเอียด
– สำหรับครู และศึกษานิเทศก์

หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows

วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียด
– ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ICT สพท. และ บุคลากรที่สนใจ

หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)

วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– ต้องมี VDO contents ที่พร้อมสำหรับการแก้ไข
รายละเอียด
– สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์

หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)

วันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
รายละเอียด
– ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรที่สนใจ

ลงทะเบียนอบรม

ที่มา : Thailand Innovative Educator

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button