หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

รายละเอียด

1.ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(สพท)1ตค64

 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1ตค64

 3. เอกสารหมายเลข 1ถึง3 (พรก.)1ตค64

4. เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14(1ตค64)

5. เอกสารหมายเลข 9 และ 10 (ผอ.สพท.)1ตค64

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button