ข่าวสอบบรรจุครู

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
>>> เรียน ศธจ

>>> เรียน ผอ.สศศ

>>> เรียน สพท.

>>> เรียน ก.ค.ศ.

>>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการและตารางสอบ

Back to top button