ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครทุน “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะฯ ประจำปีการศึกษา 2564” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี สำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3

เปิดรับสมัครทุน “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะฯ ประจำปีการศึกษา 2564” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี สำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3

🌟โอกาสดีๆ มาแล้วจ้า🌟
📌📌 มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครทุนในโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี สำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 (ดูโควต้าของแต่ละชั้นปีได้ในระเบียบการรับทุนฯ) ที่มีผลการเรียนดีเด่น และศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ ของสถาบันการศึกษา 8 แห่ง รายชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนฯ
โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่
http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนฯ
หากต้องการดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิงก์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page: Ajinomoto Talent Scholarship หรือ อีเมล์ [email protected]
*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***
เปิดรับสมัครทุน “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะฯ ประจำปีการศึกษา 2564” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี สำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3
เปิดรับสมัครทุน “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะฯ ประจำปีการศึกษา 2564” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี สำหรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button