สาระความรู้หนังสือราชการ

 แนวทางลงโทษข้าราชการที่ ปปช.ชี้มูล (ตาม ม.102) หากออกจากราชการเกินสามปีแล้วจะลงโทษทางวินัย ไม่ได้

แนวทางลงโทษข้าราชการที่ ปปช.ชี้มูล (ตาม ม.102) หากออกจากราชการเกินสามปีแล้วจะลงโทษทางวินัย

เพจท่าน บวร  เทศารินทร์ ได้อธิบายความตามหนังสือ ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.10/ว 9 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณ๊ลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

โดยได้อธิบายอย่างเข้าใจง่ายไว้ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

#มติชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการฯ โดย ปปช.
#ผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนมีมูลความผิดวินัยฯตามร้องเรียน
#แต่ข้าราชการรายนั้นออกจากราชการเกินสามปีแล้ว

จะสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้

#การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูฯ
– กรณีผู้มีอำนาจบัญชา จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามแนวทางของกฎหมายและ ก.ค.ศ.กำหนด
– กรณี ปปช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะไม่สืบสวนสอบสวนก็ได้ (ใช้สำนวนการไต่สวนของ ปปช.)

#การสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ
– เสนอให้องค์กรบริหารงานบุคคล ได้แก่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.แต่งตั้ง หรือ กศจ. (แล้วแต่กรณี) ให้ความเห็นชอบก่อน
– จากนั้นผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 (พรบ.ครูฯ) ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ ตามมติ

#การสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯที่ออกจากราชการเกินสามปี
– ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 (พรบ.ครูฯ) ไม่สามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้
– หากสั่งลงโทษทางวินัยไปแล้ว ก็ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้น

Cr ; สำนักงาน ก.ค.ศ.
– แนวทางลงโทษข้าราชการที่ ปปช.ชี้มูล (ตาม ม.102) หากออกจากราชการเกินสามปีแล้วจะลงโทษทางวินัยไม่ได้

* บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้าที่ 5-6 

ขอขอบคุณที่มา : บวร  เทศารินทร์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button