ข่าวการศึกษา

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สทศ. ได้ทำการจัดสอบโอเน็ต O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ตาม ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 และทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบาย ยกเลิกการใช้ผล O-NET ในการตัดสินผลการเรียน และไม่ต้องนำไปกรอกใน ปพ.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ทำให้ปีนี้ สพฐ. มีการออกประกาศ แจ้ง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทดสอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เรียน และในวันนี้สำนักทดสอบทางการศึกษา ฯ หรือ สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบแล้ว ดังนี้

ดูผลการทดสอบรายบุคคล http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx
ดูผลการทดสอบรายโรงเรียน http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ที่มา : สทศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button