หนังสือคู่มือ

ระเบียบที่เกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรฯ

ระเบียบที่เกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรฯ

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้เผยแพร่ ประกาศและระเบียบ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการ การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ ก.ค.ศ. เพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำงาน มีดังนี้

ขอบคุณที่มา : ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button