งานราชการ

พม. รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม จำนวน 72 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พม. รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม จำนวน 72 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมี ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 1. ประเภทวิชาการ
  1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  จำนวน  37 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  จำนวน  14 อัตรา

  รวมทั้งหมด 51 อัตรา เงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 16,500 บาท

 2. ตำแหน่งประเภททั่วไป
  1. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา

  รวมทั้งหมด 21 อัตรา เงินเดือน ตั้งแต่ 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้
1. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงจะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button