พนักงานราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ประจำปี 2565 (ต่อสัญญาทุกปี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ประจำปี 2565 (ต่อสัญญาทุกปี)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
       1. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ   จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์       จำนวน  1  อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อัตราเงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษาที่สมัคร)
–  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  15,320  บาท
       –  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  12,840  บาท

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13  พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ประจำปี 2565 (ต่อสัญญาทุกปี)

ที่มา : เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button