ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

Download (ข้าราชการ)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Download (ลูกจ้างประจำ)

สพฐ. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button