หนังสือคู่มือ

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพฐ.

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพฐ.

สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง และ นักเรียนกลุ่มใหม่  โดยสามารถศึกษาคู่มือได้ที่ คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวนโหลดเอกสารอื่นๆ ได้ที่ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน หรือ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button