หนังสือคู่มือ

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้ ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี ผอ. สพท. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่

1. การนำพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2. การดำเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK
6. การดำเนินการ พาน้องกลับมาเรียน
7. การดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพ
8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO
9. การประกันคุณภาพ RT NT และ 0-NET
10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button