หนังสือคู่มือหนังสือราชการ

ว27/2565 ก.ค.ศ. ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ

ว27/2565 ก.ค.ศ. ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ

ว 27/2565 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลา สำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา

ว27/2565 ก.ค.ศ. ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ ว27/2565 ก.ค.ศ. ซักซ้อมการลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ สายงานสอน สายบริหารฯ และสายนิเทศก์ฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button