หนังสือคู่มือ

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในรายวิชาที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระบบ DPA ตาม ว31/2565

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในรายวิชาที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระบบ DPA ตาม ว31/2565

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู เฉพาะผู้ขอในรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระบบ DPA ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ประกาศตาม ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  31 ตุลาคม 2565 โดย rukkroo.com ได้แยกไฟล์ตัวอย่างแบบคำขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ในรายวิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระบบ DPA โดย ก.ค.ศ. ได้เปิดกว้าง สำหรับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่ได้เปิด สาขา วิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้สามารถใช้แบบคำขอนี้เพื่อขอมีขอเลื่อนได้ ในรายวิชาที่ตนสอน ที่ไม่ได้ระบุไว้  ลักษณะของแบบคำขอ ตอนนี้ยังเป็นไฟล์ PDF อยู่นะครับ เพียงแต่แยกออกมาให้ดูง่ายถ้าครูท่านใดอยากได้  หนังสือด้วยก็ให้ไปที่ หน้านี้ >> ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ตัวอย่างแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว31/2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button