ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

กทม. รับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.โรงเรียน ขึ้นบัญชีไว้ 110 คน สมัคร 24 -30 เมษายน 2566

กทม. รับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.โรงเรียน ขึ้นบัญชีไว้ 110 คน สมัคร 24 -30 เมษายน 2566

แนวทางการปฏิบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากรณี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
อ่านประกาศรับสมัคร : https://webportal.bangkok.go.th
คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1.ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนก่อน 15 มีนาคม 2566
1.1 เช็คสถานะคำขอของตนเองว่ามีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่
1.2 ติดตาม ทักแชท “คุรุสภากรุงเทพมหานคร”
– แจ้งข้อมูลเลขที่คำขอ / เลขที่บัตรประชาชน / ชื่อ – สกุล /ข้อมูลชำระค่าธรรมเนียม
1.3 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อแนบเอกสารเพิ่มเติมในระบบฯให้เรียบร้อย
1.4 แนบบันทึกข้อความกรณีสมัครสอบ และแนบเอกสารประกาศรับสมัครสอบฯ
1.5 รอการดำเนินการในระบบจากเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบสถานะของตนเองว่าได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาภายในช่วงเวลาการรับสมัครสอบ 24 – 30 เมษายน 2566 (ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ )
2.ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หลัง 15 มีนาคม 2566
2.1 เช็คสถานะคำขอของตนเองว่ามีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่
2.2 ติดตาม ทักแชท “คุรุสภากรุงเทพมหานคร”
– แจ้งข้อมูลเลขที่คำขอ / เลขที่บัตรประชาชน / ชื่อ – สกุล /ข้อมูลชำระค่าธรรมเนียม
2.3 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อแนบเอกสารเพิ่มเติมในระบบฯให้เรียบร้อย
2.4 ต้องดำเนินการแนบบันทึกข้อความกรณีสมัครสอบ และแนบเอกสารประกาศรับสมัครสอบฯ
2.5 รอการดำเนินการในระบบจากเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบสถานะของตนเองว่าได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาภายในช่วงเวลาการรับสมัครสอบ 24 – 30 เมษายน 2566 (ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ )
1.1 วุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา
– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีการรับรองปริญญาและมีข้อมูลรายชื่อที่คุรุสภารับรองแล้วหรือไม่
1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง
– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีการรับรองปริญญาและมีข้อมูลรายชื่อที่คุรุสภารับรองแล้วหรือไม่
1.3 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
– เอกสารบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือบัตรข้าราชการของท่าน
– ใบรายงานผลการศึกษา
– หนังสือรับรองคุณวุฒิซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือปริญญาบัตร
– กพ.7หรือ กคศ.16 ต้องอัพเดตข้อมูลถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
– รูปถ่าย
ในกรณี มีประสบการณ์ด้านปฎิบัติการสอนและมีประสบกรณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ
– แนบคำสั่งในตำแหน่งหัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button