ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ไม่ต้องสอบภาค ก และ ข ว19/2566

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ไม่ต้องสอบภาค ก และ ข ว19/2566

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกใน สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ  ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการโรงเรียน นั้น เป็นการคัดเลือกผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งในสถานที่ ที่เป็นเกาะ ภูเขาสูง หรือหุบเขา  หรือเชิงเขา ที่ห่างไกลทุรกันดาร  หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เพื่อต้องหารหาผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งที่สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ และไม่รีบย้ายไปไหน ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ไม่ต้องสอบข้อเขียน (ภาค ก และ ข) ให้ใช้วิธีการคัดเลือกจากตัวชี้วัดที่กำหนด คล้ายกับการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เดิม และจะมีการประเมิน 1 ปี และอยู่ในตำแหน่งในสถานศึกษานี้  4 ปี ถึงจะย้ายได้ รายละเอียดเป็นอย่างไรลองศึกษาจากหนังสือที่แนบมาครับ

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button